Onko digitaalisia palveluita maatilalla?

Talvi

Digitalisaatiosta haetaan apua maatiloille tulevaisuudessa yhä enemmän ja enemmän. Tietoja kerätään useista eri lähteistä maatiloilla ja sitä analysoidaan maatilan toimintojen kehittämiseksi. Erilaisia uusia innovaatioita etsitään maatiloille jatkuvasti. Maataloussektori on aktiivisesti mukana kehittämässä tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Laitevalmistajat kehittävät jatkuvasti uusia laitteita ja koneita kehittämään maatilojen toimintaa. Maatalousneuvonta järjestelmineen kerää ja hyödyntää tietoja maatiloilta seuratakseen tuotantoa ja viranomaiset kehittävät tehokkaasti asiakaspalvelujaan maatilayrittäjille. Meneillään on myös julkisrahoitteisia kehityshankkeita, joilla kehitetään digitaalista asiakaspalvelua maaseudun yrittäjille.

Maatiloilla ollaan erittäin innostuneita kehittämään toimintaa digitalisaation suuntaan vaikkakin muutosvalmius on eri maatiloilla hyvin erilainen. Maatilojen toiminnan ja kilpailutilanteen kehittämistä varten on kehitetty erilaisia toimintoja ja maatilojen johtamiseen annetaan jatkuvasti lisää eväitä maatilayrittäjille.

Maatilojen tulevaisuus

Maatiloja kehitetään ja kehityksen tavoitteena on tulevaisuudessa kasvattaa tilojen kokoa digitaalisia palveluita ja teknologiaa hyödyntäen. Automaatiota lisätään jatkuvasti ja hyödynnetään eri tavoin maatiloilla. Maatilojen omistajat voivat seurata tilojensa toimintaa ja tietoja reaaliaikeisesti, jolloin he voivat optimoida tilojen toiminnat ja prosessit mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Maatilat uudistuvat digitaalisten palveluiden avuilla ja voivat kasvattaa toimintaansa aina vain suuremmaksi ja tehokkaammaksi. Maatilojen kehittämiseksi on useita hankkeita, joissa kehitetään ja opastetaan maatilallisia hyödyntämään digitalisaatiota tuotannon ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Hankkeissa keskitytään liiketoiminnan digitaalisten palveluiden tarpeeseen ja erilaisten ratkaisujen löytymiseen helpottamaan maatilojen arkea ja johtamista. Erilaisia uusia innovaatioita testataan pilotointi yksiköissä maatiloilla. Näin löydetään parhaat digitaaliset ratkaisut ja kehitetään ne toimimaan maatiloilla. Maatilat saavat apua ja tukia myös uusien digitaalisten palveluiden käyttöönotossa. Erilaisia projekteja on ollut useita. Näistä esimerkiksi peltojen kuvaaminen droneilla on saatu määriteltyä täsmällinen lannoituksen tarve ja lannoitemäärä on pystytty määrittelemään juuri oikeaan osaan peltoa. Tällä on estetty vesistöjen rehevöityminen ja saatu aikaan säästöjä. Toinen projekti digitaalisissa palveluissa on ollut polttoaineen kulutuksen valvonta maatiloilla. Yhteishankinnat ovat tuoneet huomattavia säästöjä maatiloille ja edistänyt tilojen tuottavuutta. Projektina maatilojen tulevaisuuden kehittämiseen on ollut myös sään ja maaperän seuranta. Tämä on hyödyttänyt jo nyt maanviljelijöitä huomattavasti.

Digitalisaatio ruuantuotannossa

Maatilojen määrä pienenee Suomessa jatkuvalla vauhdilla ja tilakoot puolestaan suurenevat. Kehitys tuo mukanaan erilaisia haasteita ja niiden ratkaisemiseen kehitellään jatkuvasti uusia keinoja hyödyntäen digitaalisia palveluita. Maatilojen eri osien digitaalinen seuranta tuo huomattavia helpotuksia maanviljelijöille. Sen sijaan, että kaikkea pitäisi käydä itse seuraamassa, on digitaaliset palvelut tuoneet tiedot maatilan olosuhteista suoraan viljelijän kännykkään. Keväällä roudan sulamista seurataan erilaisilla antureilla, kesällä seurataan kosteutta ja lämpötilaa sekä lannoituksen ja muiden tarpeellisten asioiden seurantaa. Tämä säästää valtavasti maanviljelijän aikaa ja turhaa ajelua viljelyolosuhteiden seuraamiseksi. Digitaaliset palvelut seuraavat olosuhteita myös ruuantuotannossa. Esimerkiksi lannoituksissa ja torjunta-aineiden levittämisessä pelloille vaaditaan riittävän tuuletonta säätä ja maanviljelijä saa tiedon helposti seuranta-antureiden avulla. Maanviljelijöiden täytyy tarkkailla myös varastotilannetta, rakennuksia, koneita ja energiankulutusta. Näihin kaikkiin on jo olemassa erinomaisia apuvälineitä digitaalisten palveluiden avulla. Myös kasvihuoneiden seuranta onnistuu erinomaisesti etänä eli viljelijä saa tiedot kasvihuoneen lämpötilasta ja kosteudesta kootusti ja mikäli arvot poikkeavat asetetuista, saa viljelijä hälytyksen puhelimeensa.

Vapaa-aika maatiloilla

Läppäri ulkona

Millaista maanviljelijöiden vapaa-aika on? Maatilan työt työllistävät maatilojen omistajia paljon, mutta välillä heillä on myös aika rentoutua. Digitalisaatio mahdollistaa viljelijöiden vapaa-ajan viettoon paljon erilaista tekemistä. Netti mahdollistaa asioiden hoitamisen tietokoneelta tai kännykästä ja asioiden hoitoon ei ole välttämätöntä käyttää aikaa ja lähteä ajelemaan lähimpään kylään tai kaupunkiin. Tämä mahdollistaa erilaisen tavan viettää vapaa-aikaa. Tv:n ja elokuvien katseluun jää mukavasti aikaa ja netin pikakasinot mahdollistavat jännittäviä pelejä vapaa-aikana. Perheellekin jää enemmän yhteistä aikaa. Jos verrataan tilannetta vaikkapa kolmenkymmenen vuoden takaiseen, jolloin maatilat työllistivät omistajansa aamusta iltaan eikä vapaa-aikaa jäänyt juuri nimeksikään, on tilanne nyt digitaalisten palveluiden johdosta helpottunut huomattavasti. Maatalouslomittajat ovat olleet jo vuosia apuna maatiloilla helpottamassa maatilojen elämää ja arkea. Enää maanviljelijän ei tarvitse tehdä kipeänä töitä, jos vapaana on lomittaja, joka pääsee hoitamaan maatilan töitä.

Ilman digitaalisia palveluita maatilojen kokojen suurentuminen ei olisi millään ollut mahdollista. Tilakokojen suurentuminen ja digitaalisten palveluiden kehittyminen mahdollistavat myös kohtuulliset kuluttajahinnat. On mielenkiintoista nähdä, millaisia uudistuksia digitaaliset palvelut tuovat maatiloille tulevaisuudessa!